Γιατί να µάθω Γερµανικά;

Τα Γερμανικά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με την Ελληνική γλώσσα τόσο στην δομή της γραμματικής και τη σύνταξη όσο και στον τρόπο σκέψης. Επιπλέον η γνώση της Αγγλικής γλώσσας βοηθάει στην εκμάθηση της Γερμανικής. Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα, την οποία ομιλούν περίπου 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ως μητρική και κατέχει την δεύτερη θέση στην Ευρώπη.
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία. Μια σειρά σημαντικών ιστοσελίδων εμφανίζονται στα Γερμανικά, την δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα στο διαδίκτυο μετά τα Αγγλικά.
Η γνώση των Γερμανικών σας παρέχει αμέτρητες δυνατότητες καθώς ακόμα διευρύνει τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες.
Το κέντρο ξένων γλωσσών ΆΡΙΣΤΗ ΙΔΈΑ προσφέρει αυτή την δυνατότητα και σας βοηθάει να εκπληρώσετε τον στόχο σας.